Levering

Labelmade Records ApS sørger for levering med Post Danmark (med mindre andet angives) til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. Labelmade Records ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Labelmade Records ApS naturligvis en ny leverance uden beregning.

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse område i nogle tilfælde kan vare 2 dage. Labelmade Records ApS tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering. Som afsender kan du evt. vælge leveringsdatoen én dag tidligere for at kompensere for dette.


ENGLISH

Delivery

Labelmade Records ApS handle delivery with Post Denmark (unless otherwise stated) to receive on the date which is desired in order. Timely delivery requires however that Post Denmark over the day-to-day delivery. If there are delays at Post Denmark, this will delay the delivery in relation to the desired delivery date. Post Danmark's quality of supply is at least 97% of letter packages and minimum 99% of the parcel. Note however that these percentages are average, and can cover large local and temporary variations. Labelmade Records ApS can not be held responsible for delays in Post Denmark. In cases of very late (several days) or outright defaulted supplies forward Labelmade Records ApS course, a new delivery without charge. Delivery to Bornholm and some small islands are not covered by Post Danmark's goal of day-to-day delivery, with shipments to these areas in some cases can last 2 days. Labelmade Records ApS is always based on day-to-day delivery.

American ExpressDankortEuroCard / MasterCardJCBMaestroVisaVisa Electron
Klik her for vores mobilside