Personlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres på Labelmade Records ApS, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Labelmade Records ApS.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.
Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Labelmade Records ApS på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!
Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos Labelmade Records ApS, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra [Din Butik]. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.ENGLISH

Personal Information

No personal information recorded on the Labelmade Records ApS, is ever transferred, sold or made available to third parties. All information is stored safely and is accessible only to trusted employees of Labelmade Records ApS. In relation to electronic payment we are using a secure encrypted method through Webshop System. It is an approved provider with the approval of E-mark. Shop system uses cookies to manage the contents of your shopping cart. A cookie is simply the name for a file stored on your own PC. It is also possible to ask the system to save their own contact details for the next visit. If you want later to delete the information may be done through your browser preferences. In Internet Explorer it happens for example through "Tools" menu and menu item "Internet Options". During a purchase we ask for your name, address, phone number and email address. This information is used solely to process your order. Information is transmitted and stored electronically in unencrypted form and stored in 5 years. The actual "contract" (contract) is not stored in Labelmade Records ApS in a way so you can log in and view / change status. In addition, we record the IP address from where any. purchases are made. This information usually takes no use but can be used in a bug report. police investigation. All false orders reported to the police! You can also optionally have his email address included on a mailing list at Label Made Records Ltd., so as to continuously receive news and other information from [Your Business]. This service can always subscribe and unsubscribe as you wish. Personal Data, we inform the question on records and on the basis of any objections we make deletions to the extent desired.

American ExpressDankortEuroCard / MasterCardJCBMaestroVisaVisa Electron
Klik her for vores mobilside