Reklamationsret

Labelmade Records ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Labelmade Records ApS indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Labelmade Records ApS returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Labelmade Records ApS

Labelmade Records ApS
Gasværksvej 15 D . 1 sal
1656 København V
E-mail: info@labelmadeshop.dk.
CVR: 32320198

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Labelmade Records ApS har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.


ENGLISH

Warranty

Labelmade Records ApS grants a 2 year warranty under the Sale of Goods Act, covering manufacturing and material defects discovered during its normal use. The warranty does not cover defects or damages directly or indirectly caused by misuse, poor maintenance, violence or tampering. Complaints about any deficiencies that should be noticed when using the product will be notified Labelmade Records ApS in reasonable time. The product can then be returned for repair, replacement or by appointment if necessary. credit. In connection with complaints, Label Made Records ApS shipping costs reasonable.
Complaints and goods tournament
By defect, or possibly. missed deliveries, please contact:
Labelmade Records ApS Gasværksvej 15 D, 1. sal 1656 Copenhagen V Email: info@labelmadeshop.dk
Goods Tournament also takes place to this address - please note that we do not receive packages sent by fax. COD. Returns can also happen by refusing to receive or deliver the goods personally with us. It is not a requirement but the expedition will be enhanced if adequate information resulting package - for example, copy of order confirmation, registration number and account number of bank account to which reimbursement may be, copies of any. previous correspondence, etc.
Reimbursement In case of agreed discounts, returned merchandise or prepaid items are canceled before shipment, there must be a full or partial refund of the purchase price. Repayment is usually always by bank transfer and label Made Records ApS therefore need information about registration and account number for your bank account. This information is not sensitive, and may be disclosed at. email or other traditional correspondence.

American ExpressDankortEuroCard / MasterCardJCBMaestroVisaVisa Electron
Klik her for vores mobilside